Izjava o zasebnosti

Bayer se zaveda, da je varnost vaših osebnih podatkov v zvezi z uporabo našega spletnega mesta izjemno pomembna, zato jo jemlje zelo resno. V skladu s tem vas želimo obvestiti o podatkih, ki jih ohranjamo, ter tistih, ki jih zavržemo. S to izjavo o zasebnosti vas želimo obvestiti tudi o naših varnostnih ukrepih.

Zbiranje podatkov

Naše spletno mesto lahko uporabljate brez razkritja svojih osebnih podatkov, saj njihova predložitev ni pogoj za uporabo tega spletnega mesta, razen če je to potrebno za dobavo zahtevanega izdelka ali storitve. Kadar uporabljate naše spletno mesto, lahko vaše podatke shranjujemo zaradi različnih varnostnih razlogov. Takšni podatki lahko obsegajo ime vašega internetnega ponudnika, ime spletnega mesta, s katerega ste odprli naše spletno mesto, ime spletnega mesta, do katerega ste dostopili z našega spletnega mesta, ter vaš IP-naslov. Omenjeni podatki bi lahko omogočili razkritje vaše identitete, vendar jih mi ne uporabljamo v te namene. Podatke občasno uporabljamo v statistične namene, pri čemer zagotavljamo anonimnost vsakega posameznika na način, ki onemogoča njegovo identifikacijo. Pri posredovanju osebnih podatkov drugim, ki naj bi vam dobavili zahtevani izdelek ali storitev, ali pri posredovanju podatkov v druge namene, ki ste jih dovolili, uporabljamo tehnična in organizacijska sredstva, ki omogočajo ustrezno upoštevanje veljavnih predpisov v zvezi z varstvom podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo le v primerih, ko nam jih uporabnik sporoči z registracijo, obrazcem ali po e-pošti, v okviru naročila izdelka ali storitve, poizvedbe ali vprašanj o naročenem blagu ter ob podobnih dogodkih, ko se uporabnik odloči, da nam bo sporočil svoje podatke. Podatkovna zbirka in njena vsebina sta shranjeni v našem podjetju ter, v našem imenu, pri obdelovalcih podatkov in ponudnikih strežniških storitev, ki so naši podizvajalci. Naša družba oziroma naši agenti ne bodo uporabnikovih osebnih podatkov v nobeni obliki posredovali tretjim osebam v uporabo, razen če je bilo za takšno posredovanje predhodno pridobljeno uporabnikovo soglasje ali če nam to nalaga zakon. Naša družba bo v vsakem primeru ohranila nadzor nad uporabo katerih koli poslanih osebnih podatkov o uporabniku ter odgovornost v zvezi s takšno uporabo. Posamezni podatki se lahko shranijo ali obdelajo na računalnikih, nameščenih na območjih, ki spadajo pod druge sodne oblasti, kot so npr. ZDA, in katerih predpisi o varstvu podatkov se lahko razlikujejo od predpisov, ki veljajo na območju, kjer živi uporabnik. Naša družba bo v takšnih primerih z ustreznimi ukrepi poskrbela, da obdelovalec podatkov zagotovi takšno stopnjo njihovega varstva, ki bo enaka stopnji varstva podatkov, ki velja v državi, kjer živi uporabnik.

Namen uporabe

Podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo le v namene dobave zahtevanih izdelkov ali storitev, v namene, za katere je bilo pridobljeno uporabnikovo soglasje, ter v primerih, ko to predpisuje zakonodaja.

Pravica dostopa in popravka

Uporabnik ima pravico pregledovati in spreminjati katere koli osebne podatke, shranjene v našem sistemu, za katere meni, da so zastareli ali netočni. Potrebno je poslati le e-sporočilo na naslov, naveden v kolofonu, ali se obrniti na osebo, zadolženo za varstvo podatkov, na spodaj navedeni naslov.

Pravica preklica

Uporabnik lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v prihodnosti. Treba je le poslati e-sporočilo na naslov, naveden v kolofonu, ali se obrniti na osebo, zadolženo za varstvo podatkov, na spodaj navedeni naslov.

Shranjevanje podatkov

Osebni podatki so shranjeni le za čas, potreben za izvedbo zahtevane storitve ali storitve, za katero je uporabnik dal soglasje, razen v primerih, ko to zahteva zakonodaja (npr. pri sodnem postopku).

Uporaba piškotkov

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določene informacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jih lahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

Uporabljamo dve vrsti piškotkov: (1) funkcionalni piškotki so tisti, brez katerih bi bila funkcionalnost našega spletnega mesta okrnjena, medtem ko se (2) izbirni piškotki uporabljajo za analizo spletnega mesta ter v trženjske namene. Naslednje preglednice vsebujejo podroben opis piškotkov, ki jih uporabljamo: 

Funkcionalni piškotki


Performančni piškotki

 

Izbirne piškotke uporabljamo le, če smo pred tem pridobili vaše soglasje za njihovo uporabo. Ob vašem prvem obisku našega spletnega mesta se bo pojavila prošnja za soglasje za namestitev izbirnih piškotkov. Če boste podali soglasje, bomo na vaš računalnik namestili piškotek, prošnja pa se nato ne bo več pojavila vse dokler bo nameščeni piškotek aktiven. Po izteku življenjske dobe piškotka ali če boste sami izbrisali piškotek, se bo prošnja za soglasje ponovno pojavila ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

Seveda lahko naše spletno mesto uporabljate tudi, če ne namestite piškotkov. V svojem brskalniku lahko kadar koli nastavite ali popolnoma onemogočite uporabo piškotkov. Vendar lahko to omeji funkcije ali negativno vpliva na uporabniško prijaznost spletnega mesta. Z izbiro možnosti za umik soglasja, ki je navedena v zgornji preglednici, lahko kadar koli zavrnete namestitev izbirnih piškotkov.

Analiza spletnega mesta

Na svojem spletnem mestu uporabljamo spletno storitev za analizo Google Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«).

Podjetje Google bo v našem imenu analiziralo vašo uporabo našega spletnega mesta. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in vaša ločljivost zaslona), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Zadevne podatke v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. V tem postopku vaši podatki o uporabi ne bodo povezani z vašim celotnim IP-naslovom. Na našem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo za zagotavljanje anonimnosti IP-naslova, ki jo ponuja podjetje Google, pri čemer funkcija poskrbi za izbris zadnjih 8 bitov (IPv4) IP-naslova ali zadnjih 80 bitov (IPv6) vašega IP-naslova. Poleg tega je podjetje Google certificirano skladno z zasebnostnim ščitom EU-ZDA, ki zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA.

Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite ponujen Googlov vtičnik za brskalnik ali pa tako, da izberete »izklop« v zgornji preglednici , pri čemer bo nameščen zavrnitveni ( opt-out ) piškotek. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka.

Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v Pogojih za uporabo storitve Google Analytics , v Smernicah za zasebnost in zaščito podatkov storitve Google Analytics in v Pravilniku o zasebnosti podjetja Google .

Varstvo

Bayer uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, katerih namen je zavarovati podatke pred zlorabo, izgubo in uničenjem ter preprečiti nepooblaščenim osebam dostop do njih. Vsak prenos osebnih podatkov, ki jih uporabnik pošlje Bayerju, je kodiran z namenom preprečevanja kakršnih koli zlorab s strani tretjih oseb. Ob tem nenehno preverjamo usklajenost naših varnostnih protokolov z novimi tehničnimi dosežki.

Otroci

Glede na pomembnost varstva zasebnosti otrok naša družba na tem spletnem mestu ne zbira, ne obdeluje in ne uporablja kakršnih koli podatkov, ki so povezani z osebo, za katero vemo, da je mlajša od 13 let, brez predhodnega, preverljivega soglasja njenega pravnega zastopnika. Pravni zastopnik takšne osebe si lahko na zahtevo ogleda podatke, ki jih je poslal otrok, in zahteva njihov izbris.

Kontakt

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov prosimo uporabite obrazec za stik ali pa se obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

Odgovorna oseba za varstvo podatkov
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
E-mail: lpc.si@bayer.com

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.